Telefon   +48 607 462 356

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie wymaga ustalenia winy, której następstwem jest rozpad małżeństwa. W tym celu należy zgromadzić odpowiedni materiał, który dla sądu będzie miał wartość dowodową. Złożenie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie wymaga więc właściwego przygotowania, o którym warto wiedzieć, zanim uruchomi się procedurę zmagań przed sądem.

Kiedy można wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie?

Sąd, ogłaszając wyrok rozwodowy, musi wskazać, z czyjej winy doszło do trwałego i całkowitego rozpadu więzi emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej. Jeśli zatem małżonkowie już we wstępnych procedurach nie zaznaczą, że chcą się rozstać bez orzekania o winie, to muszą się z tym liczyć, że albo jedno z nich będzie tylko winne, albo obydwoje zostaną obarczeni winą za to, że ich małżeństwo nie przetrwało. Bywają sytuacje, gdy to jedno z małżonków już w momencie składania pozwu dąży do tego, by winę za ustanie pożycia ponosił drugi małżonek. Wówczas w składanym pozwie o wszczęcie postępowania rozwodowego należy uwzględnić wnioski dowodowe potwierdzające jego winę. Według doktryny wina doprowadzająca do rozpadu związku małżeńskiego wiąże się z działaniami, które uchybiają powinnościom względem małżeństwa, nie respektują norm prawnych, ignorują standardy życia w społeczeństwie oraz dobre obyczaje w nawiązaniu do relacji pomiędzy małżonkami. Jednocześnie małżonek musi posiadać pełną świadomość, że jego postępowanie pozostaje w konflikcie z wymienionymi zasadami.

Za zachowania doprowadzające do rozpadu małżeństwa uznaje się przede wszystkim:

 • zdradę,
 • chorobę psychiczną skrywaną przed zawarciem związku małżeńskiego,
 • uzależnienie,
 • nadużywanie alkoholu,
 • przemoc fizyczną i psychiczną,
 • porzucenie,
 • niezaspokajanie potrzeb rodziny,
 • odmawianie współżycia.

Sąd na podstawie zebranych materiałów decyduje, czy wyżej wymienione przejawy postępowania miały wpływ na ustanie pożycia małżeńskiego. Wykazanie winy małżonka wymaga zatem przedstawienia jej dowodów. W tej kwestii dla sądu wiarygodnym materiałem są:

 • zeznania stron,
 • zeznania świadków,
 • rachunki,
 • dokumentacja nagannego zachowania: zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe,
 • zaświadczenia lekarskie, np. z obdukcji,
 • protokoły czy notatki policyjne, np. z interwencji,
 • wyroki w sprawach dotyczących stosowania przemocy w rodzinie.

Jeśli przedstawiony materiał sąd uzna za przekonujący, wówczas wyda wyrok orzekający, że do ustania więzi małżeńskiej doprowadził jeden z małżonków.

O czym warto wiedzieć, zanim wystąpi się o rozwód z orzeczeniem o winie?

Przed rozpoczęciem starań o uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie, należy skonsultować się z kancelarią adwokacką. Prawnik dokona rozpoznania naszej sprawy, a zgromadzony materiał zostanie poddany wnikliwej analizie, gdyż tylko niepodważalne dowody będą dopuszczone przez sąd. Wraz z prawnikiem należy szczegółowo przygotować każdy etap postępowania w prowadzonej sprawie rozwodowej, która w związku z orzekaniem o winie wymaga czasu, cierpliwości oraz strategii. Trzeba też być przygotowanym, że to nas współmałżonek będzie starał się uczynić winnymi rozpadowi małżeństwa.

Wydawałoby się, że głównym następstwem sprawy zakończonej dla nas pomyślnym wynikiem będzie uczucie satysfakcji. Jednak należy pamiętać, że rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z dalszymi konsekwencjami prawnymi. Jedną z nich jest obowiązek zapewniania świadczeń alimentacyjnych małżonkowi bez winy. Jest on bezterminowy i nakładany wówczas, gdy strona niewinna wykaże, że na skutek rozwodu jej standard życia uległ obniżeniu. Ponadto koszty postępowania sądowego musi ponieść małżonek, na rzecz którego orzeczono winę.

Obsługa prawna z myślą o kliencie